ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Wykonanie konserwacji dachu i kominów w budynku pl

Zmiana do SIWZ dach ILO WAW 2018 (aktualny na dzień 2018.07.09)

ogłˆoszenie BZP dach ILO warszawa 2018
siwz dach ILO warszawa 2018
siwz załˆ1 formularz ofertowy gwarancja ILO warszawa 2018
siwz zaˆł2 o˜œwiadczenie o warunkach ILO warszawa 2018
siwz zaˆł3 o˜œwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia ILO warszawa 2018
siwz zaˆł4 oœ˜wiadczenie grupa kapitaˆłowa ILO warszawa 2018
siwz załˆ5 projekt umowy ILO warszawa 2018
siwz zaˆł6 przedmiar robót ILO warszawa 2018 etap v.pdf
siwz zaˆł7 wykaz narzędzi ILO warszawa 2018

ogłoszenie BZP dach ILO warszawa 2018

SIWZ dach ILO WAW 2018 zmieniony (aktualmy na dzień 2018.07.09)

siwz zał1 formularz ofertowy gwarancja ILO warszawa 2018

siwz zał2 oœwiadczenie o warunkach ILO warszawa 2018

siwz zał3 oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia ILO warszawa 2018

siwz zał4 oœwiadczenie grupa kapitałowa ILO warszawa 2018

SIWZ zał5 Projekt umowy ILO WAW 2018 zmieniony (aktualmy na dzień 2018.07.09)

siwz zał6 przedmiar robót ILO warszawa 2018 etap v

siwz zał7 wykaz narzędzi ILO warszawa 2018

 

Informacja z otwarcia ofert dach ILO WAW 2018

 

zawiadomienie o wyborze oferty Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdujš się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglšdarkę internetowš).
Parametry ciasteczek pozwalajš na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłšcznie stronie internetowej, z której one pochodzš.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połšczenia internetowego.
Goœci: 406703
Š 2010 Jedynka.org