ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Październik

Kalendarz wersja testowa

 

 

 


El_Limano
październik 2017

 

 


 

PRZYPOMAT. Przypo(minanie)Mat(ematyki).


Od środy zaczynamy zajęcia dla uczniów klas I, którzy nie lubią się z matmą. Miarą nielubienia się z matematyką jest wynik egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu diagnostycznego.
Zajęcia są bezpłatne dla uczniów I LO dzięki sfinansowaniu ich przez Burmistrza Żoliborza.


- Powstaje pięć grup;
- w każdej jest max 20 miejsc;
- każda grupa ma zajęcia w innym terminie;
- w każdej z grup program jest taki sam - przypomnienie matematyki od liczenia na palcach do Twierdzenia Pitagorasa i innych wymagań gimnazjalnych;
- uczniowie uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnej obecności na zajęciach, aktywnego uczestnictwa w nich oraz samodzielnej pracy w domu (czyli odrabiania zadanych ćwiczeń)
- uczniów, którzy są objęci programem PrzypoMat wskazują imiennie nauczyciele matematyki;
- do grup zajęciowych uczniowie zapisują się sami - listy są wyłożone w recepcji szkoły na parterze, KTO PIERWSZY TEN MA WIĘCEJ TERMINÓW DO WYBORU!
- Informacja, kto z nauczycieli prowadzi którą grupę pozostaje tajemnicą, do zakończenia zapisów. 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 347250
© 2010 Jedynka.org