ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Dla maturzystów

 

INFORMATORY MATURA OD 2023


WYMAGANIA MATURALNE W 2021

 


INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ W 2021

Maturzyści do 30 września 2020 roku muszą złożyć deklarację maturalną.

O kilu lat w szkole istnieje elektroniczny system składania deklaracji maturalnych.

Deklaracje będą dostępne od 20 września 2020. Należy wypełnić je korzystając ze strony internetowej:

http://maturzysta.vulcan.pl/Start.aspx

Podczas wypełniania deklaracji należy podać identyfikator szkoły: 146519-1110X

Wygenerowaną deklarację należy wydrukować (plik PDF) oraz dodatkowo zapisać u siebie na komputerze oraz obowiązkowo przesłać na adres email: matura@jedynka.org 

Zebrane deklaracje od całej klasy dostarczyć do sekretariatu szkoły, 

W temacie wiadomości proszę wpisać informacje według przedstawionego schematu:

"Deklaracja na maturę 2021: klasa, imię i nazwisko"

Absolwenci z lat ubiegłych mogą również korzystać z ww systemu wpisując w temacie wiadomości: absolwent z roku np. 2015.

 


Terminy matur 2021

 


 

Informacje o egzaminie maturalnym

 


3468.jpg

 

Co każdy abiturient o egzaminie maturalnym wiedzieć powinien.

 


 

 

Matura od 2015 - film CKE

 
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459440
© 2010 Jedynka.org