ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Dla uczniów


Podręczniki 2021 / 2022

klasy I

klasy II

klasy III (liceum czteroletnie)

klasy III (liceum trzyletnie)


SAVOIR-VIVRE

co należy wiedzieć o zasadach dobrego wychowania,
a być może  boicie się zapytać.

Na podstawie tekstu prof. Janiny Wolszy, przedstawiającego najważniejsze informacje o tym, jak się zachować w rożnych sytuacjach, nie tylko szkolnych. Warto przeczytać i przypomnieć sobie reguły należytego postępowania wśród ludzi.


Informacje o stypendiach


Wzory dokumentów:

- Podanie o wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.pdf

Dane do przelewu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw:

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. B. Limanowskiego w Warszawie

Rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5096 0079 Citi handlowy

Numer konta, na który należy wpłacać należność za duplikaty: legitymacji szkolnych oraz świadectw.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego (w przypadku uczniów klasę) oraz za co dokonano wpłaty.

 
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459440
© 2010 Jedynka.org