ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Konkurs

 

Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej!

link do facebookowej strony Olimpiady

 


 

 

Coroczny Żoliborski Konkurs Ekologiczny

dlaczego i jak ? 

Szkolne Centrum Kultury„Żoliborskiej Jedynki”

Zaprasza do wzięcia udziału w

X Żoliborskim Konkursie Ekologicznym

pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pana Krzysztofa Bugli

na plakat pt.

Kwiaty dla pszczół

3820.jpeg

Plakat na nasz konkurs ma zachęcać do tworzenia taśmy pokarmowej dla pszczół.

Format i technika plakatu dowolne. Na plakacie (z przodu) prosimy umieścić imię i nazwisko autora.

Na odwrocie plakatu  prosimy zamieścić następujące informacje:

- w przypadku dzieci i młodzieży: wiek, klasa lub grupa przedszkolna, nazwa i adres szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela kierującego pracę na konkurs

- w przypadku dorosłych: adres lub telefon kontaktowy


Konkurs jest adresowany do wszystkich Żoliborzan oraz osób związanych z naszą dzielnicą. Zachęcamy uczniów żoliborskich szkół, by zaprosili do konkursu swoje młodsze rodzeństwo, a także rodziców i dziadków. Jury konkursu będzie oceniało prace w sześciu kategoriach :

- dzieci przedszkolne (praca może być wykonana przez kilka osób lub całą grupę, we wszystkich pozostałych kategoriach tylko jeden autor  pracy)

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie gimnazjów

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

- uczniowie I LO

- osoby dorosłe

Prace prosimy przysyłać na adres naszej szkoły  z dopiskiem: konkurs „Kwiaty dla pszczół”. Można też przynieść prace osobiście, najpóźniej muszą trafić  do organizatora 6 kwietnia 2018r.

Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów na uroczyste zakończenie konkursu w I LO , które odbędzie się 20 kwietnia 2018 - dla grup przedszkolnych o godzinie 10.00 , dla uczniów i osób dorosłych o godzinie 12. 30

 

Pomysłodawca i koordynator konkursu: Anna Kaliszewska, nauczyciel biologii  I LO anna.kaliszewska@jedynka.org 

 Uczestnicy (w wypadku osób niepełnoletnich rodzice uczestników) wyrażają zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, a także zrzekają się praw autorskich do prac  zgłoszonych na konkurs na rzecz organizatora konkursu. Prace nadesłane na konkurs będą wystawione w I LO oraz prezentowane na stronie internetowej szkoły, wystawą może być prezentowana także poza szkołą. Prace mogą zostać zatrzymane do dyspozycji organizatora konkursu, fotografie lub kserokopie prac mogą być przetwarzane w celach edukacyjnych, organizator zastrzega sobie możliwość wydruku katalogu wystawy oraz  ekologicznych toreb z wykorzystaniem całych prac lub ich fragmentów.


Czy wiesz, że:

 Pożytki pszczele, to wszystkie rośliny, które rosną w zasięgu lotu pszczół i stanowią dla nich pokarm. Najlepiej, żeby pożytki znajdowały się nie dalej, niż 2km od pasieczyska. Pszczoły potrzebują cukrów z nektaru i białka z pyłku roślin, a dostarczają człowiekowi  miód, wosk, pierzgę, pyłek kwiatowy, jad, mleczko pszczele i propolis.

 Pszczoły zwiększają urodzaj owoców leśnych (poziomek, borówek, czarnych jagód, jeżyn, malin), zapewniając pożywienie dla wielu zwierząt i dla człowieka, a także zwiększają  ilość zdrowych i płodnych nasion, potrzebnych leśnikom do odnowienia lasu. Obecnie w kilku polskich puszczach prowadzone są programy przywrócenia tradycyjnego bartnictwa.

Pszczoły podczas tańca przekazują sobie informacje o tym, w jakim kierunku  znajduje się pożywienie i w jakiej jest odległości. W poszukiwaniu pożywienia biorą pod uwagę fakt, że Ziemia jest okrągła, a żeby dotrzeć do niego najkrótszą drogą, potrafią obniżyć kąt lotu.

 Pszczoły dbają o właściwą temperaturę w ulu, kiedy jest za gorąco, tysiące pszczół wylatuje z ula na wylotek ( otwór umożliwiający owadom dostanie się i wydostanie z ula) i ochładzają swój dom machając skrzydełkami. Podczas zimowli, czyli zimowania pszczoły ruszają mięśniami tułowia co daje energię cieplną, niezbędną do ogrzania ula. Pszczoły wykorzystują temperaturę do pozbycia się groźnego napastnika - szerszenia. Okrążają go , tworząc kłąb, w którym jest nawet 46 stopni  Celsjusza. W tej temperaturze napastnik ginie.

 Skomplikowane zachowania społeczne pszczoły wymagają rozwiniętego systemu nerwowego. Okazuje się, że mózg pszczoły ma cztery razy więcej komórek nerwowych, niż mózg muszki owocowej, a przekaźniki nerwowe i mechanizmy kształtowania pamięci są bardzo podobne do tych, które występują u człowieka. Królowa i robotnice mają takie same geny, ale u robotnic, geny „królewskie” są wyciszane w sposób, przypominający regulację genów w kręgowców i człowieka. Dlatego pszczoła jest modelowym organizmem do badań nad zapamiętywaniem, leczeniem nowotworów i przedłużeniem życia.

 Pszczoła miodna i inne owady zapylające są narażone na szereg zagrożeń- postępującą chemizację rolnictwa, gatunki inwazyjne, takie jak szerszeń azjatycki, pasożytnicze roztocza i wirusy, a także brak pokarmu w sezonie wegetacyjnym. Monokultury rolnicze i brak miedz śródpolnych z różnorodnymi kwitnącymi roślinami, powodują powstanie tzw. pustyń pożytkowych. Nie lepiej jest w miastach, gdzie najczęściej zamiast kwietnych łąk zakłada się równo przystrzyżone trawniki.

 Każdy z nas może pomóc pszczołom sadząc na balkonie, w ogródku lub na działce rośliny, które będą taśmą pokarmową dla tych niestrudzonych owadów. Jeśli dysponujemy miejscem, warto zaplanować pas roślin miododajnych np. wzdłuż ogrodzenia szkoły. Dowiedz się, jak stworzyć ogród przyjazny naturze, sadząc lub siejąc rośliny miodo i pyłkodajne.

 

 do wydruku:

informacje o konkursie

zgłoszenie placówki na konkurs

3610.jpeg

Szkolne Centrum Kultury Żoliborskiej Jedynki zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji Żoliborskiego konkursu ekologicznego pod patronatem Burmistrza dzielnicy Żoliborz Pana Krzysztofa Bugli. Temat tegorocznej edycji konkursu plastyczneo brzmi "Dbam o Wisłę". Zapraszamy wszystkie osoby związane z Żoliborzem, uczniów, dzieci przedszkolne, a także dorosłych, do przygotowania plakatu promującego ekologiczne i kulturowe walory Wisły i zachęcającego do działań, które przyczynią się do zmniejszenia skażenia królowej polskich rzek.

Prace plastyczne prosimy przysłać lub dostarczyć do I LO do dnia 1 kwietnia2017. Uoczyste zakończenie  konkursu i wernisaż prac odbędą się 21 kwietnia 2017 o godzinie 12.00

IX edycja Żoliborskiego konkursu ekologicznego "Dbam O Wisłę" informacje do wydruku

karta zgłoszenia placówki 2017 

metryczka na pracę konkursową

Szkolne Centrum Kultury Żoliborskiej Jedynki zaprasza wszystkie osoby związane z naszą dzielnicą na VIII edycję Żoliborskiego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Burmistrza dzielnicy Pana Krzysztofa Bugli. W tym roku temat konkursu plastycznego brzmi "Dbam o powietrze". Plakat może być wykonany dowolną techniką,prosimy o dostarczenie prac do I LO do 1 kwietnia 2016.  Przypominamy , że w konkursie mamy sześć kategorii wiekowych- od dzieci przedszkolnych po dorosłych. Zapraszamy na wernisaż wszystkich prac i uroczyste zakończenie konkursu do gmachu I LO w dniu 15 kwietnia 2016 na godzinę 12.00.

Informacje o konkursie do wydruku 

Druk zgłoszenia 

 

 

 


Szkolne Centrum Kultury Żoliborskiej Jedynki zaprasza wszystkich Żoliborzan oraz wszystkie osoby związane z naszą dzielnicą do wzięcia udziału w VII edycji Żoliborskiego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Pana Krzysztofa Bugli.

 

W tym roku tematem konkursu jest hasło "reduce, reuse, recycle", zachęcające do redukcji śmieci u samego źródła ich powstawania.

Plakat zachęcający do wdrażania tego hasła w naszym codziennym życiu trzeba przynieść do I LO najpóźniej do 1 kwietnia. Plakat może być wykonany dowolną techniką. Przypominamy, że w konkursie mamy sześć kategorii- od dzieci przedszkolnych po dorosłych!

Zapraszamy na wernisaż wszystkich prac i uroczyste zkończenie konkursu, które odbędą się w gmachu I LO 15 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00.

Do pobrania

Informacje o konkursie

Druk zgłoszenia 

 

Finał III Edycji Żoliborskiego Konkursu Ekologicznego na plakat p.t. "Uratuj gatunek"

poniżej: I miejsce w kategorii dorośli zajęła pani Agnieszka Zgryzek

578.jpg

 

Szkolne Centrum Kultury „Żoliborskiej Jedynki”  zaprasza do wzięcia udziału w

III Żoliborskim Konkursie Ekologicznym

Pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Pana  Krzysztofa Bugli

na plakat p.t.

Uratuj gatunek

 

                       Czy wiesz, że:

 

Co czwarty gatunek ssaków, co ósmy ptaków i aż co trzeci gatunek płazów może wkrótce zniknąć z powierzchni Ziemi?

Każdego roku bezpowrotnie tracimy coraz większą część bogactwa świata przyrodniczego. Przez ostatnie 150 lat tempo wymierania ssaków i ptaków zwiększyło się czterokrotnie.Szacuje się, że w każdej minucie z powierzchni Ziemi znika 25 hektarów naturalnego lasu. Jest to obszar równy powierzchni 36 boisk do gry w piłkę nożną. Wiele drzew wycina się nielegalnie. Niestety wciąż nie zdajemy sobie sprawy, że lasy to „zielone płuca” Ziemi. To dzięki nim oddychamy. I to w nich ma swój dom 2/3 wszystkich gatunków roślin i zwierząt.

Prawdopodobnie przed rokiem 2022 z powierzchni Ziemi znikną tygrysy.

Zwierzęta takie jak papugi, czy żółwie przeznaczone na nielegalną sprzedaż przewożone są w okropnych warunkach, wiele z nich nie przeżywa podróży.

Przemyt do Polski zagrożonych wyginięciem gatunków najczęściej dotyczy gadów, płazów i bezkręgowców.

Polska jest jednym ze 170 państw, które podpisały międzynarodową konwencję CITES, która dotyczy ochrony ginących gatunków.

W Polsce żyje już tylko 90 niedźwiedzi brunatnych i 200 rysi i 600 wilków.

Jest wiele prostych sposobów, które mogą przyczynić się do uratowania gatunków. Należą do nich na przykład:

 Oszczędzanie papieru

 Oszczędzanie energii

 Kupowanie produktów lokalnych

 Nie kupowanie przedmiotów wykonanych z zagrożonych gatunków roślin i zwierząt

 Kupowanie (do jedzenia) tylko tych gatunków ryb, które nie są zagrożone wyginięciem.

Sprawdzanie w sklepie zoologicznym certyfikatu pochodzenia zwierzęcia, które mamy zamiar kupić

Odpowiednie zachowanie w lesie (cisza, nie zostawianie jedzenia, wolna jazda samochodem)

Dowiedz się więcej na ten temat z poradników wwf

www.wwf.pl.panda.org

 

Plakat na nasz konkurs ma dotyczyć jednego ze sposobów, w jaki można chronić gatunki.

Format i technika dowolne.

Na plakacie prosimy umieścić imię i nazwisko autora.

Na odwrocie plakatu  prosimy zamieścić następujące informacje:

- w przypadku dzieci i młodzieży: wiek, klasa lub grupa przedszkolna, nazwa i adres szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela kierującego pracę na konkurs

- w przypadku dorosłych: adres lub telefon kontaktowy

Konkurs jest adresowany do wszystkich Żoliborzan, oraz osób związanych z naszą dzielnicą. Zachęcamy uczniów żoliborskich szkół, by zaprosili do konkursu swoje młodsze rodzeństwo, a także rodziców i dziadków. Jury konkursu, złożone z nauczycieli naszej szkoły będzie oceniało prace w pięciu kategoriach :

- dzieci przedszkolne (praca może być wykonana maksymalnie przez 5 osób, we wszystkich pozostałych kategoriach tylko jeden autor  pracy)

- uczniowie szkoły podstawowej

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

-uczniowie I LO

- osoby dorosłe 

Prace prosimy przysyłać do 8 kwietnia na adres naszej szkoły z dopiskiem konkurs „uratuj gatunek”. Można też przynieść prace osobiście.  

Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów do I LO na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 18 kwietnia 2011.

 

Pomysłodawca i koordynator konkursu: Anna Kaliszewska, nauczyciel biologii, I LO

akaliszewska2@tlen.pl

informacja o konkursie do wydrukuNiniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 422702
© 2010 Jedynka.org