ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Biblioteki

Biblioteka Narodowa

 

 

 317.jpg          318.jpg        319.jpg

Budynek zbiorów specjalnych                                                        Siedziba główna,przy           . pl.Krasińskich 3/6,  Warszawa                                                          Al. Niepodległości 213, Warszawa

Biblioteka Narodowa w Warszawie jest centralną biblioteką państwa, placówką naukową i instytucją wydawniczą. Została ustanowiona Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 24 lutego 1928 roku, otwarta w 1930. Do roku 1937 dyrektorem był Stefan Demby.  Zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzić i archiwizować dokumenty polskie i dotyczące Polski. Obecnie zbiory liczą 8 360 656 jednostek (stan na 31 grudnia 2006). Główna siedziba mieści się w Warszawie w Al. Niepodległości 213, dział Zbiorów Specjalnych przy pl. Krasińskich 3/6. Użytkownicy mają dostęp do katalogów i ponad dwudziestu baz danych w bibliotece i poprzez Internet.

http://www.bn.org.pl/

 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

 

 320.jpg

 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 ul. Dobra 55/66, Warszawa

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego powstała wraz z utworzonym 1816 roku Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. Współorganizatorem i pierwszym dyrektorem był Samuel Bogumił Linde, podbibliotekarzem (zastępcą bibliotekarza) Joachim Lelewel.

BUW szczyci się jednym z trzech największych księgozbiorów uczelnianych w Polsce. Na koniec 2006 r. liczył on 2 859 319 woluminów. Gromadzi zbiory z zakresu dyscyplin reprezentowanych na UW (przewaga piśmiennictwa humanistyczno- społecznego, bogate zbiory retrospektywne z nauk matematyczno- przyrodniczych) oraz podstawowe publikacje i wydawnictwa encyklopedyczne z pozostałych dziedzin.

Do biblioteki może się zapisać każdy, kto skończył 16 lat, jednak osoby spoza UW mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu.

http://www.buw.uw.edu.pl/

 

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy (Biblioteka na Koszykowej)

 321.jpg

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
ul. Koszykowa 26

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy powstała w 1907 r. Uzyskanie w 1914 r. własnej siedziby przy ul. Koszykowej 26 (wg projektu Jana Heuricha - syna), Biblioteka zawdzięcza fundacji Eugenii Kierbedziowej.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa polskie i wybrane obcojęzyczne ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stan księgozbioru na koniec 2008 r. wynosił ok. 1.380.000 woluminów/jednostek. Biblioteka dąży do zebrania polskich publikacji powojennych w komplecie oraz systematycznie uzupełnia zbiory literaturą dawną o trwałej wartości, szczególnie w zakresie humanistyki. Księgozbiór wzbogacają wybrane dzieła obcojęzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii, słowników i innych wydawnictw informacyjnych. Oprócz książek i czasopism gromadzi się zbiory specjalne, np. mapy, rękopisy, płyty, kasety, ryciny, fotografie.

www.koszykowa.pl

Źródła:

http://www.koszykowa.pl/biblioteka/

http://miasta.gazeta.pl/warszawa

 

Biblioteka Jagiellońska

 322.jpg

Biblioteka Jagiellońska, Al. Mickiewicza 22, Kraków
Autor zdjęcia: Jan Trznadel

Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego gromadzone są od 2 poł. XV wieku. To jedna z największych i najstarszych bibliotek w Polsce.

Biblioteka Jagiellońska wspólnie z Biblioteką Medyczną CM, bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki bogatemu zasobowi druków polskich uznawana jest za bibliotekę narodową. Zbiory liczą  6 441 202 woluminów. Obecnie pieczołowicie kompletuje
i archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą. Biblioteka gromadzi również zagraniczną literaturę naukową z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań i nauczania na Uniwersytecie. Szczególnie dba o pozyskiwanie literatury naukowej dotyczącej takich dziedzin, jak kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka i religioznawstwo. Wszystkie druki polskie i cenne zagraniczne stanowią Narodowy Zasób Biblioteczny, są więc pod szczególną ochroną.

W Bibliotece Jagiellońskiej jest zorganizowany za pośrednictwem Internetu dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych oraz elektronicznych baz danych.

Źródło:

http://www.bj.uj.edu.pl/

 

 Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 417826
© 2010 Jedynka.org