ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Historia

 1929   Historia biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego zaczyna się przed II wojną światową. Dzięki staraniom żoliborskiego RTPD w 1929/1930 roku (wg innych źródeł  w latach 1930/1931) założono szkołę powszechną, której patronem został zmarły w 1935 roku Bolesław Limanowski. Swoją siedzibę otrzymała w  budynku I Kolonii WSM, mieszczącym się przy pl. Wilsona (obecnie mieści się tu m.in. kino „Wisła”).

 

1931   Pod koniec 1931 roku powstała wypożyczalnia i czytelnia szkolna, początkowo w holu społecznej części gmachu WSM I-ej kolonii. Po roku przeniesiono bibliotekę do jednej z klas szkoły RTPD. Pierwszym kierownikiem i organizatorem biblioteki została dr Maria Arnoldowa.

 

1939   Przed wybuchem wojny księgozbiór czytelni liczył 1570 tomów, wypożyczalni 1180 tomów.

 

1945  We wrześniu 1945 roku, w skrzydle gmachu przy ul. Felińskiego 15 rozpoczęły się lekcje i równocześnie powołano do życia bibliotekę szkolną. Pierwszą bibliotekarką została pani Helena Liberowa. Wśród uczniów przeprowadzono akcję zbierania książek. Dzięki zbiórce do biblioteki trafiły książki pozostawione w piwnicach, rozbitych domach, a nieraz wprost na ulicach wśród gruzów. Dary poddano troskliwej kuracji zszywania, podklejania i reperowania, aby mogły jeszcze służyć uczniom. Do tych prac zgłosiła się młodzież, która wykonywała wszelkie czynności konserwacyjne. Za własne pieniądze uczniowie kupili dwa egzemplarze "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza i zdecydowali, że będą one pierwszymi pozycjami powstającego inwentarza księgozbioru.

 

1961  W 1961 r. w drugim skrzydle budynku przy ul. Felińskiego otworzono Szkołę Podstawową. Z księgozbioru wydzielono 3515 woluminów i przeniesiono do oddzielnego pomieszczenia.

 

1967  W latach 1967-1980 biblioteka mieściła się na parterze w sali nr 67 oraz w wyremontowanym holu (okrąglaku). Urządzono czytelnię, przeniesiono księgozbiór podręczny, zaprenumerowano więcej czasopism, wstawiono nowe szafy, stoliki i krzesła.

 

1972 W 1972 roku poszerzono warsztat informacyjny biblioteki o katalog zagadnieniowy. Podzielono księgozbiór według przedmiotów i opracowano napisy informacyjne na regałach
z książkami. Nauczyciele w oparciu o zbiory i warsztat informacyjny biblioteki prowadzili lekcje
w czytelni.

 

1987  1 września 1987 biblioteka otrzymała pomieszczenia na parterze szkoły w salach nr 54, 55 i 56. Od początku swojego istnienia biblioteka była miejscem różnorodnych imprez czytelniczych. Tu odbywały się konkursy literackie, poetyckie, recytatorskie, krasomówcze oraz dyskusje na temat sztuki i literatury. W czytelni szkolnej odbywały się wystawy prac uczniów: malarstwa, tkaniny, rzeźby, fotografii. Młodzież projektowała ekslibrisy, okładki książek i plakaty. Swoje wiersze prezentowali młodzi poeci.

 

2001  W roku 2001 rozpoczęła się komputeryzacja zbiorów w programie Biblioteka Szkolna MOL 2000+.

 

2005  Do czerwca 2005 roku wpisano wszystkie książki i zbiory elektroniczne. Powstała podstawowa baza danych biblioteki. Od września 2005 roku uczniowie mogą korzystać z katalogów komputerowych w programie MOL Optimum.

 

2006  W czerwcu 2006 roku czytelnia została przeniesiona do sali nr 54 i wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Inwestycja została przeprowadzona dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Otrzymaliśmy 16 nowych komputerów, 4 drukarki i 2 skanery. Uczniowie mają dostęp do: Internetu, pakietu Microsoft Office Professional, multimedialnej Encyklopedii PWN, wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata, multimedialnych słowników PWN, skanera, nagrywarki CD, drukarki.

 

2008  W maju 2008, w związku z remontem parteru szkoły, bibliotekę przeniesiono do skrzydła budynku przy ulicy Bitwy pod Rokitną.

 

2009  W styczniu 2009 r. biblioteka wróciła na dawne miejsce, w skrzydle od ulicy Felińskiego, na parterze szkoły. Pięknie odnowiona i przestronna, wyposażona w nowe meble, stała się Centrum Multimedialnym szkoły. Baza biblioteki to duża przestrzeń, funkcjonalnie urządzona i dobrze przemyślana. Czytelnicy mają do dyspozycji: tradycyjne zbiory biblioteczne (książki i czasopisma) w wypożyczalni z wolnym dostępem do półek; księgozbiór podręczny i prenumerowaną prasę w czytelni tradycyjnej; informacje i dokumenty dostępne w Internecie oraz multimedialne pomoce dydaktyczne w czytelni multimedialnej. W czytelni nauczyciele prowadzą lekcje wykorzystując zgromadzony księgozbiór (zbiory słowników, encyklopedii, leksykonów) i bibliotekę multimedialną. W każdym miesiącu prezentowane są wystawy książek z okazji rocznic literackich i państwowych, mające na celu popularyzację literatury. Na tablicy ogłoszeń „co, gdzie, kiedy?” zamieszczane są informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych w stolicy - repertuar teatrów, informacje o interesujących wystawach, wiadomości z dziedziny literatury.

Prowadzona jest edukacja czytelnicza i medialna doskonaląca kompetencje czytelnicze uczniów. Wszystkie klasy pierwsze poznawały historię i działalność Centrum Multiledialnego, a także zwiedziły wystawę ukazującą historię naszej szkoły. W maju miało miejsce spotknie inaugurujące  projekt "Warsztaty literackie".  Bibliotekarze, we współpracy z polonistami zaprosili prof. Alinę Kowalczykową z wykładem na temat nowego spojrzenia na przeszłość romantyczną i poszukiwania tego, co nas z nią łączy.   

 

2010  Bibliotekarze zorganizowali kolejne "Warsztaty literackie". Gościliśmy Justynę Czechowską z zajęciami na temat "Doliny Muminków w listopadzie" Tove Jansson. Spotkanie to doszło do skutku dzięki współpracy z "Tygodnikiem Powszechnym". Ważnym wydażeniem w życiu biblioteki było Forum edukacyjne dla nauczycieli biliotekarzy szkół Żoliborza i Bielan zatytułowane "Moja dzielnica Żoliborz i szkoła - regionalizm w pracy biblioteki szkolnej". Mieliśmy przyjemność gościć nauczycieli bibliotekarzy, metodyka bibliotek szkolnych panią Annę Lech-Maziarz. Spotkanie uświetnili także: wiceburmistrz Żoliborza Michał Janowski oraz varsavianiści Tomasz Pawłowski i Wojciech Starzyński. Forum składał się z dwóch część: otwarcia i zwiedzania wystawy Żoliborska Jedynka w krajobrazie architektonicznym Starego Żoliborza" i prezentacji Centrum Multimedialnego szkoły.

 

2011  Odbywało się kolejne spotkanie młodzieży z literaturą. W październiku ponownie odwiedziła nas pani Justyna Czechowska. Tym razem dyskusja toczyła się wokół  kryminału, współczesnego pisarza szwedzkiego  Jensa Lapidusa "Szybki cash". 

 

2012  W tym roku zaprosiliśmy kolejnych gości związanych z literaturą. W lutym udało się zorganizować dwa warsztaty - z Jagodą Wierzejską na temat "Adaptacji filmowych polskiej klasyki literackiej" oraz niezwykle interesujace spotkanie z Markiem Bieńczykiem o "Nieznośnej lekkości bytu" Milana Kundery. W kwietniu naszą szkołę odwiedził Sławomir Koper autor wielu książek dotyczących II Rzeczpospolitej oraz Paweł Okołowski, który omówił z młodzieżą "Solaris" Stanisława Lema. W czerwcu mieliśmy zaszczyt gościć prof. Aleksandra Nawareckiego zachęcajacego do lektury "Lilli Wenedy" na progu EURO i odkrycia w tym dramacie ducha zabawy, gry, rywalizacji słownej, literackiej i muzycznej. 2 października uczciliśmy Międzynarodowy Dziań Tłumacza organizyjąc, we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury w Warszawie, warsztaty literackie zatytułowane "Dlaczego przekłady zredukowały Andersena do roli bajkopisarza?" Naszym gościem była Bogusława Sochańska - dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury, eseistka, poetka i tłumaczka. Do jej najważniejszych osiągnięć translatorskich trzeba zaliczyć przekład, bezpośrednio z duńskiego, trzytomowego wydania "Baśni i opowieści" Jan Christiana Andersena.Również w październiku naszym gościem była Mariola Pryzwan autorka książki "Cybulski o sobie". W listopadzie tego roku, w ramach "Lekcji czytania z ... ", młodzież spotkała się z prozaikiem i litearaturoznawcą Jerzym Franczakiem, który opowiadał o "Sanatorium pod Klepsydrą". Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Tygodnikiem Powszechnym. W listopadzie naszą bibliotekę zaszczycił swoją obecnością pan Antonii Libera - znawca i tłumacz  twórczości Samuela Becketa. Jednak spotkanie z uczniami naszego Liceum poświęcone było, w dużej mierze, Jego powieści "Madame". 

 

2013  W lutym odbyły się warsztaty literackie z Dortą Koman na temat książki "Oro" autorstwa Marcel A. Marcel. Spotkanie to było częścią kolejnego już, w naszej szkole, Forum dla nauczycieli bibliotekarzy pod tytułem "Praca z uczniem zdolnym w bibliotece szkolnej - warsztaty literackie dla uczniów". Podczas forum Karolina Zawadzka - nauczyciel bibliotekarz, przedstawiła projekt edukacyjny "Wartsztaty literackie", realizowany w I LO. Ciekawym punktem forum były, wspomniane wcześniej warsztaty z D. Koman oraz spotkanie z koordynatorem do spraw edukacyjno-kulturalnych w Dzielnicy Praga Południe panią Ewą Korulczyk. Spotkanie zakończyła przedstawicielka Wydawnictwa Marginesy, która przedstawiła niezwykle ciekawą ofertę wydawniczą. 

 

2014  W marcu miłośnicy książek spotkali się na kolejnych Warsztatach o literaturze. Były one poświęcone utopiom, antyutopiom i dystopiom w fantastyce. Temat ten przybliżył naszym uczniom Artur Olchowy - prezes Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda. 

 

2015  We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie z tłumaczem, tym razem - literatury angielskiej-zatytułowane "Tłumaczenie jako podróż w inny wymiar. Jak polski wiersz brzmi po angielsku?" Było to już czwarte spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza w naszej szkole. Pan Marek Kazmierski - tłumacz, pisarz i wydawca - opowiadał o swojej pracy. Spotkanie mogło się odbyć dzięki współpracy z Duńskim Instytutem Kultury. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielki: Jolanta Karpowicz (naucz.historii) i Karolina Zawadzka (naucz. bibliotekarz) przygotowały wraz z uczniami program "Bolesław Limanowski widziany oczami młodego człowieka". Uczniowie w dość nowatorski sposób przybliżyli sylwetkę patrona naszego Liceum. Występ składał się z dwóch części: tradycyjnej prezentacji multimedialnej oraz rapu o Blesławie Limanowskim. Rap zaskoczył publiczność i zrobił duże wrażenie na widzach. Tekst utworu napisała uczennica klasy 3E Anastazja Mazurkina, ona również skomponowała muzykę. W listopadzie rozpoczęliśmy realizację projektu "Lekcje dobrze przyprawione". Pomysłodawcami tych zajęć byłi doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Literatury Fantasy Avangarda. Pierwszy wykład na temat "Mechanika lotów orbitalnych" poprowadził Artur Olchowy. Druga "Lekcja dobrze przyprawiona" zatytułowana "Przegląd brytyjskiej literatury gotyckiej w XIX wieku. Od Polidoriego, przez Mary Shelley aż po Brama Stokera i Arthura Machena", poprowadziła ją Maria Piątkowska. W grudniu, pani Maria Piątkowska ponownie spotkała się z naszą młodzieżą, tym  razem opowiadała o "Angielskiej lietaraturze grozy w XIX i XX wieku". Również w grudniu odbyły się kolejne dwie "Lekcje dobrze przyprawione". Pierwsza z Andrzejem Pierzchałą na temat "Wojny opiumowe. Czyli z dziejów Afganistanu brytyjskiego", druga ze Stanisławem Krawczykiem poświęcona książce "Nowy wspaniały świat" a zatytułowana "Nowy wspaniały świat - czyli o rozszalełej konsumpcji". Celem projektu "Lekcje dobrze przyprawione" było inspirowanie uczniów do sięgania po literaturę oraz promocja czytelnictwa. W sumie odbyło się dziewięć spotkań, w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas od pierwszych do trzecich. 

 

2016  W piątek 30 września, kolejny już raz, nasze Liceum wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Tego dnia gościliśmy w bibliotece szkolnej Rafała Lisowskiego - tłumacza literatury anglojęzycznej. Nasz gość, z wielką pasją i w interesujący sposób opowiadał o swojej pracy. Uczniowie sami mogli spróbować swoich sił w niełatwej sztuce przekładu, próbując tłumaczyć fragment powieści Brandona Mulla "Baśniobór". Zadanie nie było proste, ale wciągnęło uczniów i chętnie pracowali wykorzystując biblioteczne słowniki. Na zakończenie tej części warsztatów, każda z pracujących grup prezentowała efekty swojej pracy. Okazało się, że ten sam tekst może być różnie rozumiany i tłumaczony. W listopadzie ośmioro naszych uczniów wzięło udział w ogólnopolskim turnieju literackim "Misja - Książka!", wydając zbiór opowiadań "Upoważnieni do szczęścia". Zbiorek został opublikowany na stronie internetowej Wydawnictwa Ridero. W listopadzie, w bibliotece szkolnej, odbyło się spotkanie z Bohdanem Zadurą - poetą, prozaikiem, tłumaczem, redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego "Twórczość". Również w listopadzie nauczycielki bibliotekarki: Karolina Zawadzka i Agnieszka Musińska zorganizowały imprezy poświęcone pamięci Cichociemnych żołnierzy AK. Odbyły się: warsztaty, które poprowadził Marcin Łaszczyński z IPN, wykład dr. Bogdana Rowińskiego (przewodniczącego Fundacji im. Cichociemnych) oraz prezentacja wystawy. Rok 2016 był poświęcony m. in. Cichociemnym żołnierzom AK.Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 417840
© 2010 Jedynka.org