ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

Zobacz życie szkoły na Facebooku        Statut Liceum       Plan Lekcji

Przewodnik

Godziny otwarcia

poniedziałek

8:45 – 16:00

wtorek

8:45 – 16:00

środa

8:45 – 15:00

czwartek

8:45 – 16:00

piątek

8:45 – 16:00

 

Wolny dostęp

Biblioteka umożliwia swobodny dostęp do  książek w części magazynowej. Oprócz lektur do języka polskiego znajdują się tu książki z zakresu szeroko pojętej humanistyki oraz literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy.

Zbiory zostały podzielone na działy w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną (tzw. UKD).
Schemat ogólny UNIWERSALNEJ  KLASYFIKACJI  DZIESIĘTNEJ :


0  Zagadnienia ogólne (Encyklopedie. Informatory. Naukoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Informatyka)
1  Filozofia. Psychologia. Logika
2  Religia. Religioznawstwo. Teologia
Nauki społeczne (Socjologia. Statystyka. Nauki polityczne. Prawo. Ekonomia. Pedagogika)
4 .........(obecnie wolny)
5  Matematyka. Nauki przyrodnicze (Nauka o środowisku. Astronomia. Fizyka. Chemia. Geologia. Biologia. Botanika. Zoologia)
6  Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7  Sztuka. Architektura. Rozrywki. Sport
8  Językoznawstwo. Literaturoznawstwo. Literatura
9  Geografia. Historia. Biografie

W wolnym dostępie czytelnicy mogą sami wyszukiwać potrzebne i interesujące ich książki. Wybrane woluminy należy przekazać bibliotekarzowi w celu wpisania ich na konto danego czytelnika.

 

Wypożyczanie

Z księgozbioru wypożyczalni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Niezbędnym warunkiem wypożyczenia książek i innych materiałów bibliotecznych jest każdorazowe pokazanie identyfikatora lub legitymacji szkolnej. Jednorazowo wolno wypożyczyć:

- uczniowie/pracownicy szkoły - 5 książek na jeden miesiąc,

- nauczyciele - 20 książek na 6 miesięcy.

Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się do bibliotekarza po prolongatę. W razie zgubienia książki, należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić sposób rekompensaty. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego do biblioteki  należy oddać wszystkie wypożyczone książki, czasopisma i multimedia. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie i pozostali pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczeń potwierdzających zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Szczegółowy regulamin wypożyczalni jest dostępny w zakładce "O bibliotece - Regulamin".

 

Czytelnia

Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli. Czytelnik może korzystać z księgozbioru czytelni i najnowszych numerów czasopism wyłącznie na miejscu. Numery archiwalne czasopism można wypożyczyć do domu.

Szczegółowy regulamin czytelni jest podany w zakładce "O bibliotece - Regulamin".

 

 Zasady korzystania z komputerów

Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. Sprzęt komputerowy służy przede wszystkim do przygotowania się do zajęć szkolnych. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 45 minut.

Szczegółowe zasady podaje regulamin czytelni multimedialnej dostępny w zakładce "O bibliotece - Regulamin".

 

Dostęp do Internetu

Czytelnia multimedialna posiada 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 426494
© 2010 Jedynka.org