ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Etyka

3467.jpg

Kierunek naszych rozważań oraz dobór tekstów źródłowych wyznaczają trzy wartości platońskie: prawda, dobro, piękno. 

Inspiracją są również myśli Immanuela Kanta: 

Co jest pewne?

Co powinienem czynić?

Na co mogę mieć nadzieję?

 

Na lekcjach poznajemy poglądy filozofów różnych epok, a także rozważamy współczesne zagadnienia etyczne.

 

Uczniowie, którzy zadeklarowali uczestnictwo w zajęciach są zobowiązani do rzetelnej frekwencji.

 

Podsumowaniem każdego semestru jest praca pisemna na temat odpowiadający zainteresowaniom filozoficzno - etycznym ucznia/uczennicy.

 

 Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459444
© 2010 Jedynka.org