ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Informatyka

Witamy na stronie przedmiotu

Informatyka.


3412.jpg

W naszej szkole przedmiot informatyka podstawowa realizowany jest w klasie pierwszej pogimnazjalnej w grupach w wymiarze 1 godziny lekcyjnej a w klasach po szkole podstawowej przez dwa lub trzy lata.

Informatyka rozszerzona realizowana jest jedynie jedynie w klasach drugich i trzecich "B".  W klasach tych przedmiot ten nauczany jest w grupach po  trzy godziny lekcyjne.

Głównym celem nauczania informatyki rozszerzonej jest przygotowanie uczniów do zdawania tego przedmiotu na egzaminie maturalnym.

Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Komputery pracują w domenie podłączone do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie sieciowe SBS. W każdej pracowni znajduje się drukarka laserowa, dobrej jakości skaner oraz rzutnik multimedialny a także drukarka 3D.


Nauczyciele informatyki:

- Danuta Magdzik - Sadura

-Zajęcia wspomagane są szkolną platformą edukacyjną Moodle, do której uczniowie mają dostęp.

Moodle - Platforma edukacyjna I LO

 

Aktualne rozporządzenia ministra edukacji dotyczące oceniania:

Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zmiana rozporządzenia z dnia 11  sierpnia 2016 r.


Każdy z uczniów  powinien znać regulamin korzystania z pracowni informatycznej oraz przedmiotowy system oceniania i nie tylko: 

Regulamin pracowni informatycznej

Przedmiotowy sysytem oceniania z informatyki podstawowej 

Przedmiotowy system oceniania z informatyki.

Wymagania edukacyjne z informatyki - zakres podstawowy.

Wymagania edukacyjne z informatyki - zakres rozszerzony.

Zakres materiału nauczania z planem dydaktycznym - zakres podstawowy.

Zakres materiału nauczania z planem dydaktycznym - zakres rozszerzony.

 

 


 

 

Wszystkich zainteresowanych maturą z informatyki odsyłam na stronę poświęconą temu zagadnieniu.

Strona poświęcona maturze z informatyki


Polecam również stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnejl, na której można znaleźć arkusze maturalne od roku 2005 oraz obowiązujące standardy i procedury egzaminacyjne .

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


 

 

 Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459443
© 2010 Jedynka.org