ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

(adresy e-mail nauczycieli: imię.nazwisko@jedynka.org)


JĘZYK POLSKI

Joanna Chorąży - wychowawca klasy I D

Justyna Filipek 

Katarzyna Gembska - wychowawca klasy I A

Magdalena Sokulska-Fojucik wychowawca klasy II D

Magdalena Stokowska

Bogumiła Walczak wychowawca klasy II E

Małgorzata Wilde   wychowawca klasy I C

Anna Zacharczyk 

 

WIEDZA O KULTURZE 

Magdalena Stokowska

 

JĘZYK ANGIELSKI

 Agnieszka Burczycka

Agata Galas

Katarzyna Głasek 

Marta Kolczyńska-Filipowicz 

Renata Krawczykowska - wychowawca klasy II B

Agnieszka Kubit

Michał Świderski - wychowawca klasy II C

Robert Wilczyński

Julia Zuin

  

JĘZYK FRANCUSKI

Katarzyna Gutowska

Renata Sabak 


JĘZYK HISZPAŃSKI

Agata Galas

Katarzyna Głasek wychowawca klasy III C

Karlos Munar Ernandes

Carlos Panadero


 

JĘZYK NIEMIECKI 

Anna Darzyńska

Lidia Wilczyńska

 


JĘZYK ROSYJSKI

Katarzyna Gutowska 


HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Dorota Jarosz-Dobieszewska - wychowawca klasy IG 

Jolanta Karpowicz - wychowawca klasy III H

Rafał Kowalik- wychowawca klasy IIIG

Aneta Morantowicz-Żak - wychowawca klasy IIG

 

HISTORIA SZTUKI 

Marek Stępień

 

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dorota Jarosz-Dobieszewska 

Jolanta Karpowicz

Rafał Kowalik

Aneta Morantowicz-Żak

Andrzej Jan Wyrozembski

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz EKONOMIA i Praktyka

Dorota Jarosz-Dobieszewska

Marta Kowalczyk - wychowawca klasy III A


MATEMATYKA

Iwona Biernacka wychowawca klasy II H

Anna Grabowska

Tomasz Fatyga

Jarosław Kanderski  

Julia Konieczna - wychowawca klasy III F

Beata Kowalczyk-Kozłowska  

Dorota Sobańska wychowawca klasy II B

Andrzej Jan Wyrozembski

 

FIZYKA

Władysław Krikotin wychowawca klasy IB

 

CHEMIA

Anna Wróblewska-Lech - wychowawca klasy I F

Anna Zachwieja  

Agnieszka Szelenberg


CHEMIA DOŚWIADCZALNA

Anna Wróblewska-Lech

Anna Zachwieja


BIOLOGIA

Anna Kaliszewska

Anna Wróblewska-Lech

Agnieszka Szelenberg


PRZYRODA

Anna Kaliszewska

Anna Zachwieja

Agnieszka Szelenberg 


GEOGRAFIA

 dr Agata Markowska

Dorota Goździewska

 

INFORMATYKA

Danuta Magdzik-Sadura - doradca metodyczny m.st.Warszawy

Tomasz Fatyga


WYCHOWANIE FIZYCZNE

Bożena Chlewicka wychowawca klasy II F

Tadeusz Czosnecki

Piotr Kaczmarczyk - wychowawca klasy III E

Jolanta Krysińska

Alicja Wójcickawychowawca klasy II A

Kamil Żewłakow


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ewa Jaworska

Rafał Kowalik


RELIGIA

 ks. Piotr Kucharczyk


ETYKA oraz FILOZOFIA 

Przemysław Fill

 

BIBLIOTEKA 

Karolina Zawadzka

Ewa Maria Janiak

 

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Edyta Ratajczak, pedagog

Katarzyna Kretkiewicz, rewalidator 

Aleksandra Księżny, rewalidator    wychowawca klasy III D

Michał Matraszek, pedagog

Emilia Płukis-Cegiełka, psycholog

 

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Justyna Filipek  

Maciej Gostomski wychowawca klasy I H

Ewa Jaworska

Agnieszka Michalik

Magadalena Sokulska-Fojucik 

 

Godziny pracy pielęgniarki
W nagłych przypadkach pomocy przedmedycznej udzielają:
Czosnecki Tadeusz
Kaczmarczyk Piotr
Pazio Krystyna
Wójcicka Alicja

POMOC MEDYCZNA

PIELĘGNIARKA - Małgorzata Iwanowska


W nagłych przypadkach pomocy przedmedycznej udzielają:

 

Bożena Chlewicka

Tadeusz Czosnecki

Ewa Jaworska

Piotr Kaczmarczyk

Rafał Kowalik

Jolanta Krysińska

Alicja Wójcicka

Anna Zachwieja

Anna Wróblewska

oraz pełnoletni uczniowie, po ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 369415
© 2010 Jedynka.org