ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Rekrutacja

Zapraszamy na DNI OTWARTE

 7.03.2018

18.04.2018 

Od 16:30 - zwiedzanie szkoły, 
o 17:30 zapraszamy do auli I LO na spotkanie z Dyrektorem
po części ogólnej spotkanie z rodzicami kandydatów z orzeczeniem
w sali konferencyjnej na parterze

 


 

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Nazwa klasy

I przedmiot rozszerzony

II przedmiot rozszerzony


dziennikarska

j. polski

 

 

 

sam wybierasz
II przedmiot rozszerzony

matematyczna

matematyka

 

ogólna

j. angielski

 

medyczna

biologia

 

prawnicza

historia

 

artystyczna   (i)

j. polski

 

biologiczna    (i)

biologia

 

matematyczno-informatyczna

matematyka

informatyka

 

- prawdziwy wybór rozszerzeń po I klasie
- indywidualny tutoring (w wybranych klasach)
- angielski na kilku poziomach zaawansowania, drugi język do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

(i) do klasy zostanie przyjętych 15 osób w wyniku normalnej rekrutacji oraz 3-5 kandydatów ze specjalnymi potrzebami.
Do tych klas, w części ogólnej, zapraszamy dobrych uczniów, samodzielnych, z wysokim poziomem empatii.
Ważne - do częsci ogólnej klas integracyjnych nie powinni kandydować uczniowie, którzy nie mają orzeczenia a oczekują specjalnego traktowania - w tych klasach jest realizowany taki sam program liceum i stosowane są takie same wymagania. Jedynie uczniowie z orzeczeniem korzystają z pomocy nauczyciela wspomagającego.

Klasy (i) mają zajęcia w tych częsciach szkoły, do których można dojechać na wózku inwalidzkim.

 

Kandydatów z orzeczeniem zapraszamy jak najwcześniej do kontaktu ze szkolnym puktem konsultacyjnym - terminy ustalane telefonicznie lub e-mail: sekretariat@jedynka.org.

 

Przedmioty punktowane w klasach:

1A

język polski
matematyka
I_najl(geo,hist,ang,wos)
II_najl(geo,hist,ang,wos)


1B (część matematyczna)

język polski
matematyka
fizyka
max(inf,ang)

1B (część matematyczno-informatyczna)

język polski
matematyka
informatyka
max(fiz,ang)

 

1C

język polski
matematyka
język angielski
max(biol,chem,fiz,geo,hist,wos)


1D

język polski
matematyka
historia
język angielski


1F

język polski
matematyka
biologia
max(chem,fiz)


1G

język polski
matematyka
historia
max(geo,wos)

 

1H

język polski
matematyka
biologia
max(chem,geo)

 

TERMINY:

Harmonogram działań gimnazjalisty

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram :

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12289,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html

 

 

 


 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy II i III


 

 

 

 

 

 

 

 

 REKRUTACJA 2017/2018

 

WYMAGANE DOKUMENTY (składane w terminie 6 - 14 lipca 2017 r.)

Razem z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych  kandydaci dostarczają niżej wymienione dokumenty:

1. 3 fotografie legitymacyjne (podpisane: imię, nazwisko, klasa).

2. Karta zdrowia (odebrana z gabinetu lekarskiego w gimnazjum).

3. Ankieta dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  (druk do pobrania).

4. Kwestionariusz kandydata- wypełniają tylko kandydaci, dla których I LO nie było szkołą pierwszego wyboru (druk do pobrania).

5. Ankieta dla kandydatów posiadających opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (druk do pobrania).

6. KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (tylko kandydaci, którzy mieli założoną dokumentację KIPU w gimnazjum).

7. IPET - Indywidualny Program Edukacyjno - Tearpeutyczny (tylko kandydaci, którzy mieli założoną w gimnazjum dokumentację IPET).

 


 

 

 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 312577
© 2010 Jedynka.org