ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Dla Kandydatów

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

W rekrutacji uzupełniającej były następujące progi przyjęć do poszczególnych klas w I LO:


1a - 153,8 pkt
1bi - 167 pkt
1bf - brak miejsc
1c - 156,9 pkt
1d - 143,8 pkt
1e - 164,8 pkt
1f - 160,6
pkt
1g - brak miejsc


Jeśli będą zwalniały się miejsca będziemy przyjmować kandydatów na podstawie podań składanych w szkole, już poza systemem (podania bez określonego wzoru) z załączonymi kopiami świadectwa i OKE. Decydować będzie liczba punktów.
Taka sama zasada dotyczy zmiany klasy kandydatów już przyjętych.


Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani do I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego (informacja, kto został zakwalifikowany będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym oraz będzie na wywieszonych w szkole listach) zobowiązani są złożyć w dniach 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz. 15.00:


- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej*;
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty*;
- kwestionariusz - deklaracje rodziców i kandydata  >>pobierz<<;

- klauzula rodo  >>pobierz<<;
- 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie);
- 20zł na identyfikator;
- kartę zdrowia z gabinetu pielęgniarki szkolnej**

* dokumenty te stanowią "potwierdzenie woli" uczęszczania do szkoły - niezłożenie ich w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w I LO

** w razie nieposiadania karty zdrowia można będzie ją dostarczyć do 10 września.

 


 


 


Statut I LO

Program wychowawczo-profilaktyczny


 

Rodziców kandydatów z orzeczeniem prosimy o możliwie jak najszybsze umówienie się na indywidualną rozmowę: jedynka@jedynka.org


Zasady przyjmowania uczniów do klasy II i III

  Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459440
© 2010 Jedynka.org