ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Dla klas integracyjnych

W roku 2021/2022 otwarta zostanie jedna klasa integracyjna:
klasa 1D
z rozszerzonymi:  językiem polskim, historią sztuki i językiem polskim.

(klasa rekomendowana dla uczniów o zaintersowaniach artystycznych)

W  życiu ważne są: życzliwość, współpraca, zaangażowanie w relacjach z innymi ludźmi i chęć niesienia pomocy. Takia jest klasa integracyjna. W mniej licznej klasie (15-20 osób) uczniowie mają możliwość zaistnienia na forum, rozwijania własnych umiejętności, indywidualnego kontaktu z nauczycielem. Uczniom z orzeczeniem towarzyszy na zajęciach nauczyciel wspierający.

 

Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 osób z orzeczeniem o potrzenie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnych). Uczniowie niepełnosprawni kwalifikowani są do tej klasy na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przez Komisję Rekrutacyjną (po wczesniejszym zgłoszeniu, przedłożeniu orzeczenia na etap szkoły średniej i rozmowie kwalifikującej). Pozostali uczniowie uczniowie przyjmowani są w trybie zwykłej rekrutacji.

Program obowiązujący w klasach integracyjnych jest taki sam jak w klasach równoległych.

W przypadku osób z orzeczeniem dostosowuje się niektóre formy nauczania i częściowo sposób sprawdzania wiedzy. 

Wszystkich uczniów obowiązuje ten sam program nauczania i ta sama podstawa programowa.

 

Klasa integracyjna w I LO zdecydowanie NIE JEST rekomendowana dla osób z depresją - wynika to z uwarunkowań architektonicznych w budynku.Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459444
© 2010 Jedynka.org