ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Język angielski

Angielski w naszej szkole jest kontynuacją nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej lub/i gimnazjalnej. W pierwszym tygodniu nauki w I LO przeprowadzony jest test diagnostyczny, po którym wszyscy uczniowie klas I-szych podzieleni są na grupy o różnym poziomie zaawansowania językowego.

Lekcje angielskiego odbywają się w wymiarze 3, 4 lub 7 godzin tygodniowo, w zależności od wybranego profilu klasy.

Zespół nauczycieli języka angielskiego dokłada wszelkich starań, aby  lekcje angielskiego w naszej szkole prowadzone były zgodnie z założeniami nowoczesnej dydaktyki nauczania języków obcych, a realizacja wybranego  programu nauczania w trakcie trzyletniego cyklu nauki przygotowała uczniów do sprostania standardom wymagań egzaminu maturalnego. Osiągane przez naszych uczniów wyniki z matury z języka angielskiego świadczą o dobrym poziomie nauczania tego przedmiotu w naszej szkole.

Informator maturalny

 

 

Aktualnie obowiązujące dokumenty dotyczące oceniania:

* ustawa o systemie oświaty (str. 147 - 228)

* rozporządzenie Ministra Edukacji

* zmiana rozporządzenia

* statut I LO

* PZO

* wymagania edukacyjne

 


Nauczyciele języka angielskiego:

  • Agnieszka Burczycka
  • Katarzyna Głasek
  • Marta Kolczyńska Filipowicz
  • Anna Kozioł
  • Renata Krawczykowska
  • Agnieszka Kubit
  • Małgorzata Sienkiewicz
  • Michał Świderski
  • Robert Wilczyński

 

 

 

 

 


Oprócz zadań programowych nauczyciele stwarzają warunki do realizacji projektów suplementarnych, dzięki którym uczniowie stają się współodpowiedzialni za własny proces uczenia się języka.

Wydarzenia zorganizowane w ubiegłym roku szkolnym:

Wyjazd edukacyjno-językowy Anglia-Szkocja

4137.jpg

 

4140.jpg

 

 

 

Dzień Świętego Patryka

4141.jpg

 
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459440
© 2010 Jedynka.org