ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; (22) 839-48-13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

UWAGA!!!

Maturzyści do 30 września 2014 roku muszą złożyć deklarację maturalną.

W tym roku szkolnym podobnie jak poprzednio korzystamy z elektronicznego systemu składania deklaracji maturalnych. Deklaracje, będą dostępne od 24 września 2014, należy wypełnić je korzystając ze strony internetowej:

http://maturzysta.vulcan.pl/Start.aspx

Podczas wypełniania deklaracji należy podać identyfikator szkoły: 146519-1110X.

Wygenerowaną deklarację należy wydrukować (plik PDF) i dostarczyć do sekretariatu szkoły, oraz dodatkowo wygenerowany plik z rozszerzeniem .deklaracja należy zapisać u siebie na komputerze oraz koniecznie przesłać na adres email:

matura@jedynka.org

 W temacie wiadomości proszę wpisać: (KONIECZNIE WEDŁUG PRZEDSTAWIONEGO SCHEMATU)

 "Deklaracja na maturę 2015: klasa, imię i nazwisko"

 

 

 

"Żoliborska Jedynka" - spełniamy Twoje marzenia!
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.

Gości: 127596
© 2010 Jedynka.org